/files/Porikachiyin kutru front wrapper-4-16-2021,9:26:48PM_100x100.jpg
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கற்கவி - பொறிக்காட்சியின் கூற்று

(0)
Karkavi- porikkaatchiyin kootru
M.R.P.: ₹ 160.00
Price: 140.00

You Save: ₹ 20.00 (12%)

In Stock

Book Type
கவிதை
Publisher Year
2021
Number Of Pages
180
Weight
150.00 gms
விதை வேரூன்றி விருட்சமாக ஒரு காட்சி
விதை சிதைந்திட ஒரு காட்சி
விதை விதையெனக் கண்டாயா

பொறிக்காட்சி - தனியொருவர் பார்வை / நோக்கு

யாதொரு கோட்பாடையும் தொடாது
பலவித அங்கங்களை தொட்டணைத்து கவி பாயும்.
கற்பனை பொறிகளும் கற்பிக்கை வரிகளும் இக்கவியில் படர்ந்திருக்க
ஒவ்வொன்றையும் தனியர் அனுபவத்துடன் இணை பொருத்திட்டு அதன் முடிவோ விளக்கமோ அவரவர் பார்வையில் தெளிவுரட்டும்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.