அ.முத்துலிங்கம் கட்டுரைகள் பகுதி 1&2
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அ.முத்துலிங்கம் கட்டுரைகள் பகுதி 1&2

A.Muthulinkam katuraikal Part 1 &2
Weight
200.00 Gms

முத்துலிங்கத்தின் படைப்புகள் ஏன் மகத்தானவைகளாக எனக்குத் தோன்றுகின்றன? அவரது ஒவ்வொரு ஆக்கமும் ஒரு பயணம். அந்தப் பயணம் தொடங்கி இலக்கைச் சென்றடையும் வரை பயணப்பாதையை சுற்றி இருக்கும் அனைத்தின் மீதும் விருப்பு வெறுப்பின்றி வெளிச்சத்தை தூவிக்கொண்டே வருகிறார்.உரக்கப்பேசாமல் புன்னகையுடன் நம்முடன் சகபயணியாக வருகிறார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.