ஆலய பிரவேச உரிமை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஆலய பிரவேச உரிமை

Aaalaya piravesa urimai
Weight
280.00 Gms

ஒவ்வொரு சீர்திருத்தவாதியும் தோழர் சிதம்பரம் அவர்கள் எழுதிய இப்புத்தகத்தைப் படிப்பது மட்டுமின்றி ஒரு பிரதியை தம்க்கென வாங்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆலய பிரவேசத்திற்கு ஆதரவாக பல கடுமையான போராட்டங்கள் நாடு முழுவதும் நடந்து கொண்டிருந்தாலும், பலர் தங்கள் ஆற்றல்கள் அனைத்தையும் ஒன்று திரட்டிப் போராடினாலும், தோழர் சிதம்பரம் தயாரித்துள்ள இந்த ஆயுதமே ஆற்றல் மிக்கது; இதுவே இறுதி வெற்றியைப் பெற்றுத் தரும். - பெரியார்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.