அதி உன்னத வழி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அதி உன்னத வழி

Athi unnatha vazhi
Author
Weight
612.00 Gms

புத்தர் வாய்ப்பாடுகள் மூலம் பற்றிப் பகவான் ஓஷோ பேசுகிறார்.

இந்த வாய்பாடு- ‘நாற்பத்திரண்டு அத்தியாயங்களைக் கொண்ட வாய்பாடு’ இந்தியாவில் ஒருபோதும் இருந்ததில்லை.இது ஒருபோதும் சம்ஸ்கிருதத்தில் பாலியில் இருந்ததில்லை;இது சீன மொழியில் மட்டும்தான் இருந்தது.

ஹான் வம்சத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட சக்ரவர்த்தியாகிய மிஸ்,கி.மு.67ல் சீனாவிற்குப் பௌத்த மதத்தின் ஆசான்களை அழைத்து அவர்களின் மூலமாகப் புத்தரின் செய்திகளைக் கொடுக்கச் செய்தார்.அந்தப் புத்த ஆசான்கள் பற்றி யாருக்கும் தெரியாது.ஆனால் ஒரு குழு அங்கு சென்றது.சீன மக்களுக்கு புத்தரின் பொன்மொழிகள் தொகுப்பாக ஒரு சிறு நூலை மக்களுக்கு அறிமுக படித்த விரும்பினார்.

அது மிகவும் கடினமாக இருந்தது.முற்றிலும் ஒரு நாட்டிற்கு எதனை மொழிபெயர்ப்பது,புத்தர் போன்று யாரும் இருந்திராத ஒரு நாட்டிற்கு எதை மொழிபெயர்த்து அளிப்பது.

ஆகவே இந்தப் பௌத்த ஆசான்கள் நாற்பத்திரண்டு அத்தியாயங்கள் கொண்ட ஒரு சிறு தொகுப்பை அமைத்தார்கள்.அங்கும் இங்கும் இருந்த புத்தரின் பொன்மொழிகளையும்,பல மறை நூல்களிலிருந்தும், பல சொற்பொழிவுகளிலிருந்தும் பல கருத்துக்களை ஒன்றுதிரட்டித் தொகுத்தார்கள்.அதனால்தான் புத்தர் உலகத்திற்கு இது ஒரு புது அறிமுகம் ஆகும்.இது மிகவும் எளிமையானது.எல்லாவற்றையும் எளிமையான வழியில் உள்ளடக்கியது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.