பகவத் கீதை வாலி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பகவத் கீதை வாலி

Bhavat geethai vali
Author
Weight
240.00 Gms

கீதையைப் புரிந்துகொள்ளா விழைபவர்கள் நாடவேண்டிய முதல் பாடநூல், இந்தப் புத்தகம், சுவையில் குற்றமில்லாமல், அழகில் அள்வில்லாமல்,

விளக்கத்தில் பழுதில்லாமல் இந்த நூலை உருவாக்கி இருக்கிறார் வாலி. இவ்வளவு எளிமையாக பகவத் கீதையை விளக்குவது கடினம். அந்த சாகஸ்த்தை

வாலி செய்திருக்கிறார். சொல் நயத்திற்காக, பொருள் நயத்தை வாலி பலி கொடுக்கவில்லை. பொருள் விஷயத்திற்காக, சொல் நயத்தை அவர் தியாகம்

செய்துவிடவில்லை. இதைப் படிப்பவர்களுக்கு, கீதையைப் பற்றிய பண்டிதர்களின் உரைகளைப் படிக்க வேண்டும் என்ற அவா நிச்சயமாக ஏற்படும்.

அந்த ஆவலைத் தூண்டுகிற, அசாதாரணமான் நூல் இது,

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.