டெர்லின் ஷிர்ட்டும் எட்டு முழ வேட்டியும் அணிந்த மனிதர்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

டெர்லின் ஷிர்ட்டும் எட்டு முழ வேட்டியும் அணிந்த மனிதர்

Derlin shirtum ettu muzla vetium anintha manithar
Weight
230.00 Gms

என்னமோ வாழ்க்கை, வாழ்க்கை என்று கதைக்கிறீர்களே, என்னமோ உறவு பாசம் என்று கதைக்கிறீர்களே என்னமோ காதல், பாலுறவு என்று 

கதைக்கிறீர்களே என்னமோ குடும்பம் என்று கதைக்கிறீர்களே இதுதானய்யா அவை.... இவற்றின் லட்சணத்தைப் பாருங்கள் என்று நம்முன் ஓர்

உலகை விரித்துக் காண்பிக்கிறார் ஜி,நாகராஜன்

                                                 முன்னுரையிலிருந்து

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.