டாக்டர் இல்லாத பெண்களுக்கு: பெண்களுக்கான ஒரு ஆரோக்கிய வழிக்காட்டி - தொகுதி 1
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

டாக்டர் இல்லாத பெண்களுக்கு: பெண்களுக்கான ஒரு ஆரோக்கிய வழிக்காட்டி - தொகுதி 1

Doctor illatha penkaluku
Weight
580.00 Gms

‘டாக்டர் இல்லாத பெண்களுக்கு’ என்ற இப்புத்தகம் சுய உதவி மருத்துவத் தகவல்களை தருவதுடன், எவ்வாறு வறுமையும் ஆண்-பெண் வேறுபாடும் கலாச்சார நம்பிக்கைகளும் பெண்கள் தங்களது ஆரோக்கியப் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வதையும் தங்கள் உடல் பராமரிப்பைப் பேணுவதையும் தடுக்கிறது என்பதையும் சேர்த்து விளக்குகிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.