இரண்டு வரி காவியம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

இரண்டு வரி காவியம்

Irandu vari kaaviyam
Weight
310.00 Gms

 ‘இரண்டு வரி காவியம்’ என்னும் இந்நூலின் தலைப்பே நம்முடைய முழு கவனத்தையும் சுண்டி இழுக்கிறது. எத்தனையோ உரைகளை ஏற்று ஒளி வீசும் திருக்குறள் இந்தப் புதுமை பொங்கும் உரையால் மேலும் பெருமையும், பயல்வோர்க்கு நேரடியான பயனை நல்கும் பான்மையும் பெற்றுச் சிற்ப்பினை அடைகிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.