காந்தியடிகளின் வாழ்வும் வாக்கும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

காந்தியடிகளின் வாழ்வும் வாக்கும்

Kaanthiyadikalin valvum vakkum
Weight
170.00 Gms

காந்தியடிகளைப் பற்றிச் சிறுசிறு செய்திகளாகக் கொடுத்தால், பள்ளி மாணவர்களும், இன்றைய இளைஞர்களும் அதை விரும்பிப் படித்து, காந்தியைப் பற்றி ஓரளவு தெரிந்து கொள்வார்கள் என்ற நோக்கத்தில் எழுதப்பட்டதுதான் இச்சிறுநூல்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.