கடவுள் கற்பனையே
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கடவுள் கற்பனையே

Kadavul karpanaiey
Weight
190.00 Gms
108.00
Regular: ₹ 120.00

கடவுள் கற்பனையே

ஜாதி, மதம், கடவுள், ஜாதிக் கொடுமைகள், மூடப்பழக்க வழக்கங்கள் அனைத்தும் கடிந்தொழிந்தால்தான், விஞ்ஞான வளர்ச்சியை நன்கு புரிந்து கொள்ளமுடியும். விஞ்ஞான அடிப்படையில் சமுதாயத்தைக் காண்பது தான் உண்மை, என்பதனை ஓரளவு விளக்கவுவே இந்நூள் எழுதப்பட்டுள்ளது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.