கமலவல்லி அல்லது டாக்டர் சந்திரசேகரன்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கமலவல்லி அல்லது டாக்டர் சந்திரசேகரன்

Kamalavalli allathu Doctor Chandirasekaran
Weight
170.00 Gms

கமலவல்லி அல்லது டாக்டர் சந்திரசேகரன்

     பெண்ணின் முன்னேற்றமே நாட்டின் முன்னேற்றம்

டி.பி. இராஜலட்சுமியம்மாள்

     மாசற்ற ஸ்திரீ ரத்தின்ங்கள்களை ஆண்களோடு சமமாய்ப் பாவித்து, அவர்களைக் கேவலம் அடிமையென்று கருதாமல் பெண்கள் தங்கள் சுதந்திரத்தைத் தாராளமாய் அனுபவித்து இன்வாழ்வு வாழ அவர்களைத் தாராளமாய் அனுபவித்து இன்வாழ்வு வாழ அவர்களைத் தாராளமாய் விட்டுவிடுவதே இப்போது ஆணுலகத்தைச் சார்ந்த பெருத்த  கடமையாகும்.

ஆருயிர்  நண்பர்களே! தேனினும் இனிய நம் நந்தமிழ்நாடு. பழைய சீருஞ் சிறப்பும் பெற்றுப் புகழ் பெறவேண்டுமானால், நீங்கள் பெண்களை ஆண்களைப் போலவே நினையுங்கள். அவர்களிடம் உங்கள் சுயநலத்தை விட்டுவிடுங்கள். அவர்களுடைய பெருமைகளும், உயர்வுகும் அவர்களைக் கொண்டாடுங்கள். எதன் பொருட்டும் உங்கள் சுயநலத்திற்காக அவர்களுடைய இஷ்ட்த்தையும், சந்தோஷத்தையும் பறிமுதல் செய்யாதிர்கள். அப்போதுதான் நமது நாடு முன்னேற்றமடைந்து இன்பவாழ்வு பெற இடமுண்டாகும்.

                           ---கமலவல்லி அல்லது டாக்டர் சந்திரசேகரன்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.