கற்பனை கடிதங்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கற்பனை கடிதங்கள்

Karpanai kadithankal
Weight
300.00 Gms

கற்பனை கடிதங்கள்

ஆசைப்பட புத்தனின் எழுத்துக்கள் இவை. எல்லோரோடு எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்துகொள்ள எளிமையான வழி வேறென்ன. ஞாபகமற்றுப்போன கடித வழியை ஞாபகப்படுத்துவதில் தொடங்கி ஒவ்வொன்றையும் ஞாபகப்படுத்தும் கடிதங்கள் இவை. மனம் பற்றிக்கொண்டவர்களையும் – வற்றையும் கனம் பற்றிக்கொள்ள கவனப்படுத்திவைக்கிறது. எழுத்துக்கள் எடையற்றவை. சர்வசாதாரணமாக ந்ழுத்தை, நம் தோள்மீது ஏற்றிவைத்துக்கொள்ளமுடிகிறது. பின்புதான் புரிகிறது அதன் கனம். வாழ்வு கனக்காமல் இருக்குமா என்ன?

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.