காவிரி ஒப்பந்தம் புதைந்த உண்மைகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

காவிரி ஒப்பந்தம் புதைந்த உண்மைகள்

Kaviri oppantham puthaintha unmaikal
Weight
200.00 Gms

இந்தப் புத்தகத்தில்,

  • மெட்ராஸ் -மைசூர் மாகாண அரசுகளுக்கிடையேயான ஒப்பந்தம்-1892
  • மெட்ராஸ்-மைசூர் மாகாண அரசுகளுக்கிடையேயான ஒப்பந்தம்-1924
  • மெட்ராஸ்-மைசூர் மாகாண அரசுகளுக்கிடையேயான ஒப்பந்தம்-1924 (இணைப்பு)
  • மெட்ராஸ்-மைசூர் மாகாண அரசுகளுக்கிடையேயான ஒப்பந்தம்-1929
  • மைசூர்-தமிழ்நாடு-கேரளா மாநில அரசுகளுக்கிடையேயான ஒப்பந்தம்-1972

போன்ற காவிரி ஒப்பந்தங்களை,காவிரி சம்மந்தமான அமைப்புகள்,விவசாயிகள்,அரசியல்வாதிகள்,உணவு நுகர்வோர் என நம் முன்னோர்கள் அனைவரும் நமக்குச் செய்து வைத்த சட்டப் பாதுகாப்புகளைச் சரியாகப் புரிந்துகொள்ள அனைத்தும் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.