கொத்து பரோட்டா
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கொத்து பரோட்டா

Kothu parota
Weight
125.00 Gms

Type a description for this product here... சென்னையின் சுவை மிகுந்த அழகிய உணவு விடுதிகளை அடையாளம் காட்டும் இந்த கட்டுரைகள் கூடவே நகைச்சுவை துணுக்குகளையும், குறும்படங்களையும் அறிமுகப் படுத்துகிறது. அதோடு அன்றாட அரசியல் நிகழ்வுகளையும், சினிமா பகுதிகளையும் காலத்தின் வெளிப்பாடாக பதிவாகியுள்ளதால் இதை நாம் துணிந்து “கொத்து பரோட்டா”- என்று சொல்லலாம்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.