லவ் @ சங்கமித்ரா எக்ஸ்பிரஸ்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

லவ் @ சங்கமித்ரா எக்ஸ்பிரஸ்

Love @sangamithra express
Weight
200.00 Gms

லவ் @ சங்கமித்ரா எக்ஸ்பிரஸ்

சென்னையைச் சேர்ந்த கெளதம், நோபாளத்திலிருந்து நான்கு லஸாப்ஸோ இன குட்டி நாய்களை அழைத்துக்கொண்டு பாட்னா வழியாக சென்னை வருகிறான். அந்தப் பயணத்தில் ஜன்னி என்ற அழகிய வெகுளியான பெண்ணும் தன் அம்மாவோடு வருகிராள். நாய்களால் உருவாகும் பிரச்னைகளுக்கு நடுவே அப்பயணத்தில் உருவாகும் கலகலப்பான காதலைக் கூறும் லவ் @ சங்கமித்ரா எக்ஸ்பிரஸ்உள்ளிட்ட இரண்டு குறுநாவல்களின் தொகுப்பு.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.