மக்களவைக் கூட்டத்தைத் தமிழகத்தில் நடத்துக !
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மக்களவைக் கூட்டத்தைத் தமிழகத்தில் நடத்துக !

Makkalavai kuttathai thamizlakthil nathuka
Weight
300.00 Gms

”மக்களவைக் கூட்டத்தைத் தமிழகத்தில் நடத்துக !”

  • தமிழ்த் தாய் மடியில் உருவான இந்திய மக்களவைக் கரு

  • தமிழ் மண்ணில் ஊன்றப்பட்ட இந்திய நாடாளுமன்ற் விதை 

  • ஓர் அனைத்து இந்திய மரபுக்குத் தமிழ் நாட்டில் தொடக்கப் புள்ளி 

  • இந்திய நாடாளுமன்றப் பயிருக்குச் சென்னையில் நாற்றங்கால்

  • இந்திய தாயை இடுப்பில் சுமந்த நாடாளுமன்றத் தமிழ் மகள்

  • ஐந்து , ஆறு ஆன கதை -- மீண்டும் ஐந்து ஆக்கப்பட்ட வரலாறு 

  • ஆக்குவதும் அதுவே - அவரே ; அழிப்பதும் அதுவே - அவரே !

கியவை உள்ளடக்கிய நூல் இது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.