மலர்க மாநில சுயாட்சி (தொகுதி-1)
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மலர்க மாநில சுயாட்சி (தொகுதி-1)

Malarga manila suyatchi
Weight
2500.00 Gms

நூல் பற்றி அறிஞர்கள் பார்வையில்...

  ‘‘மக்களுக்கும்,அரசியல்வாதிகளுக்கும் விளக்கமளிக்கும் வண்ணம் ஏராளமான எடுத்துக் காட்டுக்கள்-மேதைகள் பலரின் மேற்கோள்கள் அடங்கிய அருமையான கருவூலமாக இந்தப் பெரிய நூல் விளங்குகிறது......இந்நூலின் ஒவ்வோர் ஏடும் சிறப்புமிக்கது.......’’          -முத்தமிழறிஞர்.டாக்டர்.கலைஞர்.

  ‘‘பல்வேறு மாறுபட்ட கருத்துகளைக் கொண்ட அரசியல் வல்லுநர்கள் எவரும் மறுக்கவொண்ணாது ஏற்குமாறு அமைந்துள்ளது இந்நூல்....கல்லூரிப்பாடநூல் போன்று பகுதி பகுதியாக விளக்கப்பட்டுள்ளது’’.        -இனமானப் போராசிரியர்.

  ‘‘இந்திய அரசியல் திட்டத்தில் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு மித அதிகாரங்களும்,மாநிலங்களுக்குக் குறைவான அதிகாரங்களும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.இவ்வதிகாரப் பிரிவினையைப் பற்றி விரிவாக,திரு.ஆனந்தன் அவர்கள் ஆராய்ந்திருக்கிறார்.அரசியல் நிர்ணய சபையில் நடைபெற்ற வாதங்களையும்,பின்னர் இந்தியக் கூட்டாட்சியைப் பற்றி அவ்வப்போது செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளையும் சான்றுடன் எடுத்துக் கூறியிருக்கிறார்.பொதுவாக இந்நூலில் சொல்லப்பட்ட விளக்கங்கள் நியாயமானவையே.....’’         -க.சந்தானம்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.