மனமும் அதன் விளக்கமும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மனமும் அதன் விளக்கமும்

Manamum athan vilakamum
Weight
140.00 Gms
  • மூளைக்கும் மனத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பிருந்தாலும் மூளை வேறு மனம் வேறு; மூளைக்கு அடங்காமல் வேலை செயவது மனம்
  • மறைமனம் என்பது தனியானதொன்று அல்ல, மனதில் மறைந்து நிற்கும் பகுதிதான் அது.
  • பகற்கனவு வேறு; சிந்தனை  வேறு, பகற்கனவு காண்பவன் தனக்கு விருப்பமானபடியெல்லாம் எண்ணங்களையும் காட்சிகளையும் கற்பித்துக்கொள்கிறான்,

  இயல்பூக்கம் என்பது முன் அனுபவமில்லாமல் இயல்பாகவே செய்யப்படும் காரியமாகும்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.