மனத்தை நலமாக்கும் மருத்துவம் ஹோமியோபதி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மனத்தை நலமாக்கும் மருத்துவம் ஹோமியோபதி

Manathai nalamakum maruthuvam homeopathy
Weight
360.00 Gms

எளியவகை மருத்துவ முறைகளில் ஒன்றான ஹோமியோபதியின் அற்புதங்களை அழகான நடையில் சொல்லிச் செல்லும் விதம் அருமை.

நூலாசிரியர் சந்தித்த நோயாளிகளின் அனுபவங்கள் உயிரோட்டத்துடன் சுவைபட எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவான நோய் அறிகுறிகள் அதன் தன்மை

அதற்கான பக்கவிளைவுகளற்ற சிகிச்சை என தெளிவான தகவல்கள் பயன்தரத்தக்கவை, அனைத்து நோய்களுக்கும் அதிக செலவில்லாத ஹோமியோபதி

சிகிச்சையின் நுட்பங்களை எளியநடையில் அழுகுற விளக்குவதன் மூலம் உடலை நேசிப்பவர்களின் உற்ற நண்பனாக விளங்குகிறது இந்நூல்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.