மனித குல ஆபத்துகளைத் தவிர்ப்பது எப்படி?
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மனித குல ஆபத்துகளைத் தவிர்ப்பது எப்படி?

Manitha kula apathukalai thavirpathu eppadi
Weight
150.00 Gms

மனிதனுக்கு நேர்ந்து வரும் வெவ்வேறு விதமான பாதிப்புகளையும் அதன் தன்மைகளையும் அதிலிருந்து மீளும் வழிமுறைகளைப் பற்றியும் 

தெளிவாக விளக்கிச் சொல்கிறது இந்நூல்.

எல்லாவித ஆபத்துகளிலிருந்தும் மனிதன் தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள தினமும் போராட வேண்டியிருக்கிறது. இயற்கை பாதிப்பினாலோ,

செயற்கையான மனிதத் தவறுகளாலோ வரப்போகும் பாதிப்புகளை எண்ணியெண்ணி மனிதன் அமைதியிழ்ந்துவிடுகிறான். மனிதகுலம் எதிர்நோக்கியுள்ள

சவால்களை இப்புத்தகத்தின் துணையோடு நேர் கொள்ள வழியுண்டு.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.