மந்திரவாதமும் போலித்தனங்களும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மந்திரவாதமும் போலித்தனங்களும்

Manthiravathamum polithankalum
Weight
150.00 Gms

இந்த உலகில் மனிதனை மனிதன் மட்டுமே ஏதேனும் காரணம் வைத்து ஏமாற்ற முடியும்.தீங்கு செய்ய முடியும்;மந்திரத்திற்கும்,கடவுளுக்கும்,பேய் பிசாசுக்கும் எந்த ஆற்றலும் இல்லை;அவை அவற்றின் வேலையும் இல்லை.மந்திரவாதிகள் செய்கின்ற பல போலி மந்திரவாதத்தனங்கள் குறித்தும் செயற்படுத்தப்படும் முறை குறித்தும் அலசுகிறது இச்சிறுநூல் .

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.