Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மறுகு சோளம்

Book Type
சிறுகதைகள்
Weight
150.00 Gms

நான் தமிழ்ச் சினிமாவில் மண்வாசனைதன் காட்டின்னேன். ஆனால் தம்பி ராஜா செல்லமுத்து, இரண்டு மடங்கு மேலேபோய் மண் வாசனையையும் ஈரத்தையும் தன் சிறுகதைகளின்மூலம் அழுத்தமாகப் பதிவு செய்திருக்கிறார்- இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.