Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மறுகு சோளம்

Book Type
சிறுகதைகள்
Weight
150.00 Gms
238.00
Regular: ₹ 280.00

நான் தமிழ்ச் சினிமாவில் மண்வாசனைதன் காட்டின்னேன். ஆனால் தம்பி ராஜா செல்லமுத்து, இரண்டு மடங்கு மேலேபோய் மண் வாசனையையும் ஈரத்தையும் தன் சிறுகதைகளின்மூலம் அழுத்தமாகப் பதிவு செய்திருக்கிறார்- இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.