மெல்லச் சுழலுது காலம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மெல்லச் சுழலுது காலம்

Mella sulaluthu kalam
Weight
260.00 Gms

மெல்லச் சுழலுது காலம்

புலம்பெயர் தேச வாழ்வு புதிய அனுபவங்களை மட்டும் தருவதில்லை. அது விட்டுவந்த சுவடுகளை நினைத்தும் ஏங்கவைக்கிறது. எந்த குளிரூட்டியும் ஈடாவதில்லை ஒரு மரநிழலுக்கு. அந்த இதந்தரும் மரநிழல்களாய்க் கூடவந்த மனிதர்கள் சிலரைப் பிரிய நேர்ந்திருப்பதையும், அடிக்கடி சந்திக்க இயலாதிருப்பது தனக்குள் விதைக்கும் பெருமூச்சையும் இந்நூலின் வாயிலாக பேசுகிறார். இரா.செல்வராசு

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.