மெனிஞ்சியோமா
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மெனிஞ்சியோமா

Meningiyomaa
Weight
200.00 Gms

       மெனிஞ்சியோமா - கணேச குமாரனின் குறுநாவலான, இந்த புத்தகம் பயணிக்கும் வெளி புதியது. நோய்மை, இருண்மை என்று மருத்துவமனையின் முனகல்களோடு வலியை வாசகனுக்குக் கடத்துகிறது இந்நாவல்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.