நீரிழிவு நோய் விழிப்புணார்வும் கட்டுப்படுதலும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நீரிழிவு நோய் விழிப்புணார்வும் கட்டுப்படுதலும்

Neeralivu nooi vilippunarvum katupaduthalum
Weight
190.00 Gms

உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் நிரிழிவு நோயைப் பற்றிய முழுமையான தகவல்களை உள்ளடக்கிய களஞ்சியமாக இந்நூல் விளங்குகிறது. நீரிழிவு நோயின் தன்மை,

அதன் பாதிப்புகள் அதற்கான சிகிச்சை முறைகள், உணவுக் கட்டுப்பாடுகள் போன்றவற்றை விளக்குவதுடன்  இந்நோய் வராமல் தடுத்துக்கொள்ளும் தற்காப்பு செயல்முறைகளும்

விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.