நேரு வழக்குகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நேரு வழக்குகள்

Nehru valzkukal
Weight
240.00 Gms

நேரு வழக்குகள்

கோடானகோடி இந்திய மக்களின் ‘கண்மணி’ எனத்திகழ்ந்த ஜவஹல்லால் நெருவுக்கு “கலப்பற்ற மார்க்சியமும் அறிவியல் சாந்த சோசலிசமும் நன்கு தெரியும்”. ஆனால் இந்திய நாடு தனக்கே உரிய வழியில் அவற்றை உள்வாங்கிப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவர் கருதினார். அதனால்தான் காந்தியடிகளின் தலைமையை ஏற்றுச் செயல்பட அவரால் முடிந்தது. 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.