ஒரு ஊரில் ரெண்டு மனிதர்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஒரு ஊரில் ரெண்டு மனிதர்கள்

Oru uril rendu manitharkal
Weight
330.00 Gms

எனக்கு மிகவும் பிடித்த தொடுதி, ஒரு ஊரில் ரெண்டு மனிதர்கள். இது என் எழுத்து வாழ்க்கையில் முதல் முதலாக 1982ஆம் ஆண்டு

வெளியாகி, தமிழ் வாசகர் மனதில் எனக்கொரு அறையை ஏற்படுத்திய தொகுதி என்பது ஒரு காரணம். இரண்டாவது, தமிழ்நாடு அரசால் 1982 ஆம்

ஆண்டுக்கான சிறந்த சிறுகதைத் தொகுதியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.