படித்த வேலையா?பிடித்த வேலையா?
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

படித்த வேலையா?பிடித்த வேலையா?

Patitha veliyaa pititha veliyaa
Weight
250.00 Gms

கணினித்துறை வல்லுனரான நூலாசிரியர் புதிய தலைமுறையினருக்கான பல்வேறு துறை சார்ந்த வேலைவாய்ப்புகளுக்கான திறவுகோல்களை இந்நூலில் அடையாளப்படுத்தியுள்ளார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.