பொடா நேற்று இன்று நாளை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பொடா நேற்று இன்று நாளை

Podaa netru intru nalai
Weight
320.00 Gms

  ” பொடா நேற்று இன்று நாளை “

  • ” பொடா “ வின் முப்பாட்டனைப் பெற்றுப் போட்ட வெள்ளைக்காரி

  • நேரு சுழித்த பிள்ளையார் சுழி - இந்திரா வைத்த முற்றுப்புள்ளி

  • முற்றுப்புள்ளியை அழித்துவிட்டு இந்திரா போட்ட புதுக் கோலம் 

  • 1967ல் சட்டம் - 1991ல் படுகொலை - 1992ல் தடை ............

  • பிறக்கும்போதே மீசை முறுக்கிய இராட்சதக் குழ்ந்தை- “மீசா”

  • இந்திராவின் இன்னுயிருக்கே வேட்டு வைத்த தொடக்கப் புள்ளி

  • தலையிலேயே பயங்கரத்தைச் சுமந்துகொண்டிருக்கும் சட்டம்

போன்றவைகளை உள்ளடக்கிய நூல் இது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.