பொய் +அபத்தம் =உண்மை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பொய் +அபத்தம் =உண்மை

Pooyi+Apatham =Unmai
Weight
300.00 Gms

இன்று தலித் போராட்டங்கள் எழுச்சி பெற்றுத் தலித் கருத்துகள் பல வண்ணங்களில் பரவிவருகின்றன.தலித்துகள் அதிகாரத்துக்கு ஏங்கி அதைப் பிடித்தாலும், அந்த அதிகாரத்தையும் நொறுக்குவதாகவே தலித்திய அரசியல் இருக்கும்.இத்தொகுப்பிலுள்ள கட்டுரைகள் இத்தகைய பரந்துபட்ட நோக்கத்தைக் கொண்டெழுதப்பட்டவை.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.