போர் குற்றவாளி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

போர் குற்றவாளி

Por kuttravaali
Weight
410.00 Gms

சாமீபமாக ஐநா சபை வெளியிட்ட இலங்கை போர் குற்றங்கள் பற்றிய முழுமையான அறிக்கையே தமிழில்   “போர் குற்றவாளி” -யாக வந்துள்ளது. ஈழவிடுதைலையை வென்றெடுக்க ஐநா அறிக்கையை ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற வேண்டுகோலோடு பயணிக்கும் இந்நூல் 330 பக்கங்களை கொண்டது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.