பொற்றுகில் பெருங்காப்பியம் 1.கல்வி காண்டம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பொற்றுகில் பெருங்காப்பியம் 1.கல்வி காண்டம்

Pottrukil perunkapiyam 1.Kalvi kaandam
Weight
270.00 Gms

ஆசிரியர் பெண்பாற் புலவர் என்பதும், இது பெண்பாற் புலவரால் எழுதப்படும் முதல் காப்பியம் என்பதும், அதிலும் பெருங்காப்பியம் என்பதும் தனிச்சிறப்பு. ஓரே பாடலில் ஒவ்வொரு காதையையும் எழுதியிருப்பதும், ஒரே பாவகையில் காப்பியம் அமைந்திருப்பதும் சிறப்பு.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.