ராமகியன்: தாய்லாந்து ராமாயணம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ராமகியன்: தாய்லாந்து ராமாயணம்

Ramakiyan: Thaailandthu Ramayanam
Weight
200.00 Gms

Type a description for this product here...ராமாயணம் இந்தியாவின் இதிகாசம்தான். ஆனால் இந்தியாவுக்கு மட்டுமே சொந்தமானதல்ல. உன்னதமான காப்பியங்கள் காலம் கடந்து நிற்கும் என்பது உண்மையே. ஆனால் கடல் கடந்தும் நிற்கும் என்பது ராமாயணத்தைப் பொருத்தமட்டில் உண்மையாகியுள்ளது. வாணிபம் செய்யச் சென்ற இந்தியர்கள், கூடவே ராமாயணக் கதையையும் தாய்லாந்துக்கு [மேலும் படிக்க...]

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.