ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் உருவான கதை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் உருவான கதை

Readers diajst uruvana kathai
Weight
100.00 Gms

ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் உருவான கதை

நீங்கள் எந்தத் திறமையுமே என்னிடம் இல்லையே என்று வருந்திக் கொண்டிருப்பவராக இருக்காமல். வேலஸ் என்ன செய்தார் என்பதைக் கவனியுங்கள்.

உங்களுக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்கிறது என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். வேலஸ் தமக்குப் பிடித்த வேலையை எப்படிச் செய்து முடித்தார் ஆனால் எத்தகைய வெற்றிகளைப் பெற்றார் என்பதை அலசுங்கள்.

இடறி விழும்போது எப்படி எழ வேண்டும் என்பதை அவரது வாழ்க்கையில் இருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். வாழ்க்கைக்கோ தொழிளுக்கோ தக்க கூட்டாளியை எப்படித் தேர்வு செய்வது என்பதையும் இவரது வாழ்க்கை படம் பிடித்துக்காட்டுகிறது.

உங்களை ஒன்றிற்கும் உதவாதவர் என்று சொன்னவர்களையே உங்களைப் போல்  உண்டா என்று போற்றவைக்கலாம் அது எப்படி சாத்தியமாகும் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டும் வாழ்க்கை வேலஸினுடையது.

கற்றுக் கொண்ட்தைப் பயன் படுத்தினால்தானே சாதிக்க முடியும்? அதை நடைமுறை சாத்தியமாக்க வழிக்காட்டுவது இந்தப் புத்தகம். வேலஸ் கயில் கிடைத்த எதையும் படித்தால் தான் இந்த அளவுக்கு உயர்ந்தார் இன்னொரு வேலஸ் இப்போது படிக்க ஆரபித்திருக்கிறார் அவர்...? நீங்களேதான்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.