ரோமாபுரி யாத்திரை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ரோமாபுரி யாத்திரை

Roamaapuri yaathirai
Weight
450.00 Gms

பாரேமாக்கல் கோவர்ணதோர் மலையாள மொழியில் எழுதித் தந்ததுதான் இந்த ‘ரோமாபுரி யாத்திரை’, இதைப் ‘பயண விவரண நூல்’ என்று ஒரு வசதிக்காகக் குறிப்பிடலாம். என்றாலும் வாசிப்பில் பற்பல திறப்புகளின் சாத்தியங் கொண்ட இந்நூல் பயணநூலின் வகைமைக்கு வெளியே காரியமாற்றவும் செய்கிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.