சமூக வரலாற்றியல் நோக்கில் தமிழும் தெலுங்கும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சமூக வரலாற்றியல் நோக்கில் தமிழும் தெலுங்கும்

Samuka varalatriyal nokkil thamilum thelunkum
Weight
300.00 Gms

சமூக வரலாற்றியல் நோக்கில் தமிழும் தெலுங்கும்

தமிழ் இலக்கண ஆய்வை வரலாற்றுச் சமுதாய மொழியியல் தளத்திற்கு விரிக்கும் முயற்சி இந்நூலில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. வீரசோழியத்தையும் ஆந்திர சப்த சிந்தாமணியையும் ஓப்பிட்டு, அவற்றின் ஒற்றுமை வேற்றுமைகளுக்குக் காரணமான சமூக, அரசியல், வரலாற்றுக் கூறுகள் இந்நூலில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. சமஸ்கிருத இலக்கண மரபு இவ்விரு இலக்கணங்களின் உருமாதிரியாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், இரண்டு இலக்கணங்களுமே அம்மரபிலிருந்து வேறுபடும் தன்மை ஓப்பீட்டில் தெளிவாக வரையறுத்துக் கூறப்படுகின்றது. 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.