சுதந்திரப் போரில் தமிழ் சினிமா
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சுதந்திரப் போரில் தமிழ் சினிமா

Suthanthira poril Tamil cinema
Weight
330.00 Gms

ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு போரில் தமிழ் சினிமா ஆற்றிய பங்கு குறித்து கிடைக்கப் பெற்ற

தகவல்கள் அனைத்தும் இந்நூலில் வெளிக் கொணரப்பட்டுள்ளது

சுதந்திரப்போராட்டக் காலத்தில் தேசிய விடுதலை இயக்கத்தின் சமூக சீர்த்திருத்தக் கொள்கைகளான - தீண்டாமை எதிர்ப்பு மதுவிலக்கு, அந்நியப் 

பொருட்கள் புறக்கணிப்பு, குழ்ந்தைத் திருமண ஆதரவு - போன்ற இலட்சியங்களும் தமிழ் சினிமா பெரும் பணி புரிந்துள்ளது. அந்த விபரங்களும் முறையாக,

முழுமையாக இந்நூலில் தொகுக்கப் பெற்றுள்ளது.

தமிழ் சினிமா தோன்றுவதற்கு முன்பும், தோன்றிய பின்னரும் நாடகக் கலைஞர்கள் சுதந்திரப் போருக்கு ஆற்றிய சேவைகள் 

பற்றியும், கட்டமைப்புக் கருதி சுருக்கமாக இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.