தனிமையின் நூர் வருடங்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தனிமையின் நூர் வருடங்கள்

Thanimaiyin nuur varudankal
Weight
140.00 Gms

தனிமையின் நூர் வருடங்கள்
மலையாள சிறுகதைகள்
இனம், மொழி, பண்பாடு என எல்லாம் மாறுகின்றன, மாறாதிருப்பவை மானுட உறவுகள் ! அவற்றின் இழைகள் அறுந்துவிட்டால் எல்லாமும் அர்த்தமில்லாமல் அழிந்துவிடலாம். (ஆனால்) அவ்வாறு அழிந்துவிடாமல் காப்பதற்கான மனித மனங்களின் யத்தனங்களை மலையாளமொழியின் பல எழுத்தாளுமைகளும் முயன்றபடியே இருக்கின்றனர். இந்தப் படைப்புகள் அவற்றின் சாட்சியங்கள்.

தனிமையின் நூர் வருடங்கள்
லையாள சிறுகதைகள்
னம், மொழி, பண்பாடு என எல்லாம் மாறுகின்றன, மாறாதிருப்பவை மானுட உறவுகள் ! அவற்றின் இழைகள் அறுந்துவிட்டால் எல்லாமும் அர்த்தமில்லாமல் அழிந்துவிடலாம். (ஆனால்) அவ்வாறு அழிந்துவிடாமல் காப்பதற்கான மனித மனங்களின் யத்தனங்களை மலையாளமொழியின் பல எழுத்தாளுமைகளும் முயன்றபடியே இருக்கின்றனர். இந்தப் படைப்புகள் அவற்றின் சாட்சியங்கள்.. www.discoverybookpalace.com

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.