தென்னாப்பிரிக்க இந்தியர் போராட்டம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தென்னாப்பிரிக்க இந்தியர் போராட்டம்

Thenafrikka indiyar porattam
Weight
180.00 Gms
81.00
Regular: ₹ 90.00

தென்னாப்பிரிக்க இந்தியர் போராட்டம்

கண்காணா தேசத்தில் இரும்புச் சட்டத்தை எதிர்த்து இந்தியர் போராடுகிறார்கள். இப்போராட்டத்தில் வைரநெஞ்சம் படைத்த தமிழர்கள் முன்னிற்கிறார்கள். இந்தச் செய்தியைக்கேட்ட மகாத்மா, தென்னாப்பிரிக்க இந்தியரைக் கண்டு பெருமிதம் கொள்ளுகிறேன் என்றார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.