தென்னிந்தியாவைப் பற்றி வெளிநாட்டினர் குறிப்புகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தென்னிந்தியாவைப் பற்றி வெளிநாட்டினர் குறிப்புகள்

Thenninthiyaavai patri velinaattinar kuripukal
Weight
450.00 Gms

தென்னிந்தியாவைப் பற்றி வெளிநாட்டினர் குறிப்புகள் பயணக்கதை கேட்பது பழங்காலத்திருந்தே மனிதர்களுக்கு ஓர் ஆர்வமூட்டும் மரபாக இருந்துவருகிறது. நீலகண்ட சாஸ்திரியின் இந்த நூல் பண்டைய, இடைக்கால தென்னிந்திய வரலாற்றுக்கும் பண்பாட்டுக்கும் ஒரு முதன்மை ஆதாரம். இதில் இந்தியப் பகுதிக்கு வந்த மெகஸ்தனிஸ் முதல் மா ஹுவான் வரை பல வெளிநாட்டுப் பயணிகளின் குறிப்புகள் இடம்பெறுகின்றன.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.