தொழில் வெற்றிக்கு 99 யோசனைகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தொழில் வெற்றிக்கு 99 யோசனைகள்

Thilil vetriku 99 yosanaikal
Weight
180.00 Gms

தொழில் வெற்றிக்கு 99 யோசனைகள் :

   நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் அலுவலகத்திலோ, தொழிற்கூட்த்திலோ வேலை பார்க்கலாம். அல்லது, சொந்த்த் தொழில் செய்பவராகவும் இருக்கலாம். எங்கு இருந்தாலும் உங்கள் வளர்ச்சிக்கு உதவும் திறமைகளும் பண்புகளும் அடிப்படையில் பொதுவானவைதாம். அவற்றையே இந்நூல் விவரிக்கிறது.

   ஊழியர் நடத்தை, நிர்வாகம், ஊழியரை நடத்த வேண்டிய முறை, ஊழியரின் எதிர்பார்ப்பு, மேலாளர் நடந்துகொள்ள வேண்டிய முறை, விற்பனைப் பெருக்கம், வாடிக்கையாளர் நலன், வெற்றிகளைக் குவித்தல் என்று துறை சார்ந்த வெற்றிக்கான அத்தனை சிறப்பு அம்சங்களும் இந்நூலில் இடம் பெற்றுள்ளன.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.