Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திரிவேணி

(0)
Thiriveni
M.R.P.: ₹ 110.00
Price: 99.00

You Save: ₹ 11.00 (10%)
Weight
210.00 gms

இக்கதைகளை வாசிக்கையில் ஆரம்ப கதைகளுக்கே உரிய சில குண விசேஷங்களையும் வெகுளித்தனத்தையும் அவதானிக்க முடியகிறது. நிலம் பெண் காமம் ஆகிய முத்தன்மைகளால் பின்னப்பட்டு, நினைவில் ஊரைச் சுமந்து மெய்நிகர் நிலவெளியில் வாழும் இளைஞன் ஒருவன் இக்கதைகளுக்குள் அலைகிறான்.

No product review yet. Be the first to review this product.
× The product has been added to your shopping cart.