திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

Thiruvaluvar aruliya Thirukural
Weight
420.00 Gms

திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

முதன் முதல் சுருக்கமான ‘திருக்குறள் தெளிவுரைஎழுதி திருக்குறள் பதிப்பில் ஒரு வரலாறு படைத்தார். அதன்பின் சுருக்கவுரைப் பதிப்புகள் நூற்றுக்கணக்கில் வெளிவந்துள்ளது. இது ஒரு விரிவுரைப் பதிப்பு.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.