திருவாசகம் புலவர் வீ.சிவஞானம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திருவாசகம் புலவர் வீ.சிவஞானம்

Thiruvasakam Pulavar V.Sivananam
Weight
690.00 Gms

திருவாசகம்

திருவாசகம் என்னும் தேன்

என்கிறது ஒரு பழம்பாடல் வர்.

திருவாசகத்தைத் தேன் என்று உருவகம் செய்யப் 

பல காரணங்கள் உள்ளன.

தேன் பருக இனிமை பயப்பது.

திருவாசகம் ஓத இனிமை பயப்பது.

தேன் தன்னுடன் சேர்ந்த பொருளை கெடாமல்

பார்த்துக் கொள்கிறது. திருவாசகமும் தன்னை 

ஓதுபவர்க்குக் கேடு வராமல் பார்த்துக் கொள்கிறது.

தேன் உடல் நோய்க்கு மருந்தாக அமைகிறது.

திருவாசகம் உயிரின் பிறவி நோய்க்கு 

மருந்தாக அமைகிறது.

     திருச்சிற்றம்பலம்

    No product review yet. Be the first to review this product.

    Related Products

    × The product has been added to your shopping cart.