தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்

Thottathellam ponnakum
Weight
320.00 Gms

நீங்கள் தொடங்கும் வியாபாரம் எதுவானாலும் அதில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுவது எப்படி?

து பெரிய கம்பசூத்திரம் அல்ல. சில விஷயங்களில் தெளிவான அணுகுமுறையும் திட்டமிட்ட நடவடிக்கைகளும் தேவை.

ழைக்கவும் சாதிக்கவும் ஆர்வம் இருந்தால் மட்டும் போதுமானது. வெற்றி பெறுவதற்கான அத்தனை கதவுகளையும் இந்நூல் திறந்துவைத்து விடுகிறது!

ிகச் சிறிய அளவில் வியாபாரம் தொடங்குவோர் முதல் மிகப்பெரிய வியாபார நிறுவனமாக நடத்துவோர் வரை அனைத்துத் தரப்பினருக்குமான மிக எளிய வெற்றிக் கையேடு இது.

'நீங்கள் தொடங்கும் வியாபாரம் எதுவானாலும் அதில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுவது எப்படி?

இது பெரிய கம்பசூத்திரம் அல்ல. சில விஷயங்களில் தெளிவான அணுகுமுறையும் திட்டமிட்ட நடவடிக்கைகளும் தேவை.

உழைக்கவும் சாதிக்கவும் ஆர்வம் இருந்தால் மட்டும் போதுமானது. வெற்றி பெறுவதற்கான அத்தனை கதவுகளையும் இந்நூல் திறந்துவைத்து விடுகிறது!

மிகச் சிறிய அளவில் வியாபாரம் தொடங்குவோர் முதல் மிகப்பெரிய வியாபார நிறுவனமாக நடத்துவோர் வரை அனைத்துத் தரப்பினருக்குமான மிக எளிய வெற்றிக் கையேடு இது.

See more at: http://www.noolulagam.com/product/?pid=2063#sthash.hlcrdFFs.dpuf

'நீங்கள் தொடங்கும் வியாபாரம் எதுவானாலும் அதில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுவது எப்படி?

இது பெரிய கம்பசூத்திரம் அல்ல. சில விஷயங்களில் தெளிவான அணுகுமுறையும் திட்டமிட்ட நடவடிக்கைகளும் தேவை.

உழைக்கவும் சாதிக்கவும் ஆர்வம் இருந்தால் மட்டும் போதுமானது. வெற்றி பெறுவதற்கான அத்தனை கதவுகளையும் இந்நூல் திறந்துவைத்து விடுகிறது!

மிகச் சிறிய அளவில் வியாபாரம் தொடங்குவோர் முதல் மிகப்பெரிய வியாபார நிறுவனமாக நடத்துவோர் வரை அனைத்துத் தரப்பினருக்குமான மிக எளிய வெற்றிக் கையேடு இது.

See more at: http://www.noolulagam.com/product/?pid=2063#sthash.hlcrdFFs.dpuf
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.