துலக்கம் ஒரு பிழையின் மறுவிசாரணை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

துலக்கம் ஒரு பிழையின் மறுவிசாரணை

Thulakkam oru pilaiyin maruvisarani
Weight
145.00 Gms

” ஆட்டிசம் பற்றிய போதிய புரிதல் இங்கே இன்னும் பரவலாகவில்லை. அதனாலேயே அவரவர் தனக்குத் தோன்றியதைப் பரப்புரை

செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.  அதில் ஒன்றுதான் ஆட்டிச நிலையாளர்கள் எல்லோருமே மேதைகளாக இருப்பவர்கள் என்பது. அப்படி

இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை.

எப்படி நம்மில் சிலர் மட்டுமே மேதைகளாக இருக்கிறார்களோ அப்படிதான் ஆட்டிச நிலையாள்ர்களிலும். இது அப்படியான ஒரு சாதாரண ஆட்டிச

நிலையாளச் சிறுவனைப் பற்றிய குறு நாவல்.

இந்தக் கதையில் சொல்லப்பட்டு இருப்பதுபோல, பொதுவாக ஆட்டிச நிலையாளகள் உணர்ச்சி பொங்க, தங்கள் உணர்வுகளைச் சொல்வதில்லை

அவர்களுடைய வார்த்தைகள் கருப்பு, வெள்ளையில் இருக்கும், புனைவுக்கென நான் அதில் வண்ணம் சேர்த்து, அந்தப் பகுதிகளைக் கொஞ்சம் கூடுதலாக

விவரித்துள்ளேன்.

இயல்பாக மற்றவர்களுடன் உரையாட முடியாதவர்களும், ஒரு வார்த்தைகூட பேச முடியாத நிலையில் இருக்கும் ஆட்டிச நிலையாளர்களுக்கும்,

புரிதல் என்பது கொஞ்சம் நன்றாகவே இருப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால், அவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று நினைப்பவர்களாக நாம்

இருக்கிறோம். பல பெற்றோர்கள்கூட அவ்விதமே நினைக்கின்றனர் என்பது மறுக்க முடியாத சோகம்.”

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.