உங்களைப் பணக்காரர் ஆக்கும் புத்தகம்!
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

உங்களைப் பணக்காரர் ஆக்கும் புத்தகம்!

Unkali panakarar akkum puthakam
Weight
250.00 Gms
  • பணத்தின் குணம் என்ன ?

  • அதை நியாயமான முறையில் ஈட்டுவதற்கு என்னென்ன முறைகளில் நம்மைத் தயார்ப்படுத்திக் கொள்ளலாம்?

  • அதற்குத் தேவைப்படும் மனப் பக்குவங்கள் என்னென்ன?

  • பணத்தைப் பற்றித் தேவையான புரிதல்கள் என்னென்ன?

  • பணம் ஈட்டும்போது வாழ்க்கையைத் தொலைத்துவிடுவோமா?

  • பணம், பிரச்சனைகளைக் கொண்டுவருமா? மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவந்து விடுமா? இல்லை நம்மையே தொலைத்துக் கட்டிவிடுமா?

  • எந்த அளவு பணம் ஈட்டுவது சரி என்ற இலக்குகள் ஏதாவது உண்டா ?

  • அது தனி மனித சுதந்திரத்தை தருமா? அல்லது சுதந்திரத்தைக் குறைத்துவிடுமா? 

  • சேமிப்பு நம்மை பணாக்காரனாக்குமா?

போன்ற, நீங்கள் பணக்காரர் ஆக வேண்டிய வழிகள் விவரிக்கப்பட்டிருகின்றன.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.