வான்காரி மாத்தாய்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வான்காரி மாத்தாய்

Vaankari maathayi
Weight
364.00 Gms

வான்காரி மாத்தாய் கென்ய நாட்டுப் போராளி, 1940 ஆம் ஆண்டு பிறந்த வான்காரி சுற்றுசூழல் காவலர் மற்றும் பெண்கள் விடுதலைக்குப் பாடுபட்டவர் , அரசியலில் உண்மையான விடுதலை வேண்டும் என்று போராடியவர் , பசுமைப் படுதி இயக்கத்தின் நிறுவனராக அவருக்கு 2004 ஆம் ஆண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது . The Green Belt Movement (1985) , Bottom is Heavy Too (1994) The Challenge For Africa (2009) முதலிய பல நூல்களை எழுதியுள்ளார், அவருடைய  தன் வரலாறான UNBOWED A Memoir 2006 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 25 அன்று மரணமடைந்தார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.