வேடிக்கை மனிதர்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வேடிக்கை மனிதர்கள்

Vedikai manitharkal
Weight
300.00 Gms

திரு.இறையன்பு அவர்களுடைய படைப்புகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள், மாணவ மாணவியர் வளார்ச்சிக்குப் 

பெரிதும் பயன் பட்டிருக்கிறது. இன்னும் பயன்பட்டு வருகிறது. விற்பனையாளன் என்கிற முறையில் எண்ணற்ற வாசகர்களை நேரடியாகச் சந்திக்கும்

வாய்ப்புள்ளதால், அவர்கள் சொல்லும்பொழுது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

பொழுது போக்கிற்காக புத்தகம் என்கிற சம்பிரதாயத்தை மாற்றிக் காட்டிய படைப்பாளி என்றும் இவரைப் பற்றிச் சொல்லலாம்.

படைப்பாற்றலில் பன்முக ஆளுமைத்திறன் உடையவர், ” வேடிக்கை மனிதர்கள் ” தொடர்ந்து தினமலர் மதுரைப் பதிப்பில் வெள்ளிக்கிழமை

தோறும் வெளி வந்த பொழுது பல்லாயிரக்கணக்கான வாசகர்களைச் சென்றடைந்து, பயன் பெற்றனர்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.