வெற்றித் திருநகர்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வெற்றித் திருநகர்

Vetri thiru nakar
Weight
480.00 Gms

ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு, என்ற சீரிய இலட்சியச் சுடரைத் தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வந்த விசுவநாத நாயக்கன் என்ற ஓர் உத்தமனின் கதை இது. நமது நாட்டின் சார்பில் பல்வேறு சமயத்தவரும் ஒரே கொடியின் கீழ் தேசிய எழுச்சி பெற்று சாதனை புரிந்தனர். அதற்கான விழிப்பு எப்போது இங்கு முதலில் ஏற்பட்டது? அந்த கேள்விக்கான விடையே ‘வெற்றித் திருநகர்’.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.